ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχική » ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έδρα της επιχείρησης είναι η Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Κινητό Τηλέφωνο: 6945 045 941

E-mail: elvarlas@yahoo.gr