Επικοινωνία

Έδρα της επιχείρησης είναι η Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Κινητό Τηλέφωνο: 6945 045 941

E-mail: elvarlas@yahoo.gr

Η εταιρεία Βαρλάς Ελευθέριος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και ασχολείται με ηλεκτρομηχανολογικά έργα, εγκατάσταση δικτύων, συναγερμών, καμερών, πυρανίχνευσης κ.α με έμπειρο προσωπικό.

Επικοινωνία

Έδρα της επιχείρησης είναι η Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται σε όλη την Βόρεια Ελλάδα.

Κινητό Τηλέφωνο: 6945 045 941
E-mail:elvarlas@yahoo.gr

2022 ©  All rights reserved. - Developed by MyCompany Projects